Algemene voorwaarden Boyen Montage

Levering :

 • Levertijd 4 tot 6 weken na opdracht, onder voorbehoud beschikbaarheid.
 • Voor levering bellen wij u zodra artikelen/materialen compleet binnen zijn.
 • Levering franco aan werkadres, mits per vrachtauto of bestelauto bereikbaar tot maximaal 10 meter van de woning en er een berijdbaar pad aanwezig is voor een pallet/steekwagen.
 • Indien de levering niet kan plaatsvinden, verzoeken wij u minimaal 24 uur tevoren contact met ons op te nemen op : 0629551849 of via : boyen@live.nl

Montage :

 • Levering voorwaarden montage zijn van toepassing op de werkzaamheden.
 • Boyen Montage meet de werkzaamheden in, prijsaanpassing na inmeten wordt aan u doorberekend.
 • Indien tijdens het plaatsen blijkt dat er door bouwkundige constructies meer arbeidsuren en extra materialen nodig zijn, dan brengen wij deze achteraf in rekening aan u.
 • Indien u de omkokering in eigen beheer uitvoert zijn wij niet aansprakelijk voor deze werkzaamheden.
 • Bij een getekende offerte : het verplaatsen van een geplande datum door de opdrachtgever, binnen 7 dagen voor aanvang werkzaamheden, zal als verlet arbeidstijd in rekening worden gebracht.

Aansluiting op bestaand rookkanaal :

 • Indien wij een kachel aansluiten op een bestaand rookkanaal : gemetseld / flexibel rvs of een dubbelwandig rookkanaal  en er is geen camera inspectie met rapport op uitgevoerd dan is Boyen Montage nimmer aansprakelijk op de technische en bouwkundige staat van dit rookkanaal

Boren : Uitbesteed werk.

 • Het boren wordt in uw opdracht uitgevoerd door op den Hoek betonboringen, bereikbaar onder telefoonnummer    0646420042
 • Voor het boren gelden de leveringsvoorwaarden van uitvoerende partij. Overlast door boorgruis en/of water tracht de uitvoerende voor zover mogelijk te voorkomen maar is niet uit te sluiten.
 • Het veroorzaken van schade en/of meerwerk  door boorgruis / wateroverlast / boren door leidingen is niet op de uitvoerende partij of Boyen Montage te verhalen.
 • Mocht er door een leiding geboord worden dan neemt de boorder contact op met Boyen Montage en verzorgen wij desgewenst een monteur.
 • De kosten van deze werkzaamheden worden achteraf aan u doorberekend en dienen door u aan de uitvoerende partij contant te worden voldaan. Als u hierover vragen heeft neemt u dan met ons contact op.

Verzekering:

 • Informeert u ten aller tijde bij uw verzekering ( tussenpersoon ) en bespreek de voorwaarden van de omkokering van het rookkanaal en de te gebruiken bochten indien deze groter zijn dan 30 graden.
 • Zij dienen u toestemming te geven om uw dekking niet in gevaar te brengen.
 • Boyen Montage is hiervoor nimmer aansprakelijk te stellen.

Schoorsteen vegen :

 • Een schoorsteen kanaal dient minimaal 1 keer per jaar en bij regelmatig stoken 2 keer per jaar geveegd te worden door een erkend ASPB schoorsteenveegbedrijf.
 • Voorkom schoorsteenbrand !

Betaling: contant of via een pinbetaling direct te voldoen na de opgeleverde werkzaamheden of schriftelijk overeengekomen met Boyen Montage

Betaling in 3 termijnen :

 • Aanbetaling 40% per bank minimaal 21 dagen voor aanvang werkzaamheden na ontvangst van deze aanbetaling gaan wij de bestelling plaatsen.
 • Bij levering / aanvang werkzaamheden 20% contant of per pinbetaling
 • Na montage 40% per bank of a contant aan Boyen Montage, plus meerwerk / materialen extra.

Wijzigingen op de betalingsvoorwaarden worden schriftelijk bevestigd en alleen na goedkeuring van Boyen Montage

Oplevering :

 • Boyen Montage is niet verantwoordelijk voor het afvoeren van verpakkingsmateriaal, en / of het afvoeren van de beton blokken die zijn ontstaan door de gaten boren.
 • Boyen Montage levert na montage de werkzaamheden aan u op en geeft indien gewenst uitleg over het product.
 • Indien u hout voorradig heeft kunt u de haard / kachel samen aansteken en testen.
 • Lees de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant !
Download algemene voorwaardenKom in contact met ons