ROOKKANAAL CAMERA INSPECTIE


Rookkanaal camera inspectie

Voordat u een schoorsteen-kanaal in gebruik neemt is het aan te raden een camera-inspectie te laten uitvoeren. De staat waarin het rookkanaal zich bevindt, wordt hierdoor zichtbaar gemaakt en onregelmatigheden kunnen worden opgespoord. Onregelmatigheden, zoals slechte voegen of scheurvorming, dienen verholpen te worden omdat deze kunnen leiden tot rook-lekken.

Met behulp van een geavanceerd camera systeem kunnen wij in uw woning de binnenkant van het rookkanaal controleren. Op deze wijze kunnen wij ook de ventilatiekanalen controleren. Het grote voordeel van een camera-inspectie is dat er zonder hak- en breekwerk knelpunten, verstoppingen en asbest kunnen worden opgespoord. Tegelijkertijd kunnen vragen over de opbouw van uw huidige schoorsteenkanaal of ventilatiekanaal beantwoord worden: Loopt het kanaal rond of vierkant? Uit welk materiaal bestaat het kanaal?

Een ander probleem dat vaak bij camera-inspecties aan het licht komt, is de vernauwing van het rookkanaal. Vernauwing betekent altijd een opeenhoping van roet en zodoende een belemmering voor een optimale rookgasafvoer.

Rookkanalen die door de woning of slaapkamer lopen moeten voor de volle 100% betrouwbaar zijn. Na het in gebruik nemen van het rookkanaal is ons advies een vaste schoorsteenveger in de arm te nemen die elk jaar het rookkanaal veegt en waar nodig inspecteert. Het maken van goede afspraken met een schoorsteenveger voorkomt ook problemen in de toekomst.

Voor afbeeldingen van door ons geplaatste installaties en producten verwijzen wij u graag naar onze projecten pagina.